Jun 17, 2019   7:50 p.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: In vivo 31P MRS meranie a kvantifikácia vysoko-energetického metabolizmu – statických a dynamických parametrov v mozgu potkana počas animálneho modelu neurodegenerácie
Title of topic in English: Study of the high-energy metabolism by 31P MRS - a quantification of the static and dynamic parameters in rat brains during the animal model of neurodegeneration
State of topic: approved (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Centrálne laboratóriá FCHPT - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Summary: Predmetom diplomovej práce bude študovať pomocou in vivo fosforovej 31P MRS metabolické zmeny v mozgu potkana v súvislosti s energetickým metabolizmom a jeho enzymatickou reakciou kreatínkinázou a tieto kvantitatívne hodnotiť na zvieracích modeloch neurodegeneratívne pred a po aplikovaní vhodnej terapie. Cieľom práce je meranie in vivo fosforových spektier v jednotlivých skupinách experimentálnych zvierat ako aj ich analýza pomocou špeciálneho programu AMARES a interpretácia vyhodnotených dát.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-TCHEM Technical ChemistryI-TCHEM-ANACH analytická chémia-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.