Jul 18, 2019   3:21 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Detekcia rozmazania na obraze
Title of topic in English: Image blur detection
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Bukovčiková
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Zuzana Bukovčiková
Summary: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a vytvoriť systém na detekciu rozmazania obrazu. Študent si naštuduje problematiku detekcie rozmazania a na základe toho vyberie alebo navrhne metódu vhodnú na zistenie stupňa rozmazania. Tú následne porovná na zvolenej množine snímok. Metóda by mala vedieť detegovať nielen, či obraz je rozmazaný ale aj rozhodnúť, či sa jedná o rozmazanie spôsobené pohybom alebo rozostrením. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku detekcie stupňa rozmazania a rozlišovania medzi rozmazaniami. 2. Nájdite alebo vytvorte testovaciu databázu. 3. Zvoľte a vyskúšajte najčastejšie používané metódy. 4. Zhodnoťte vyskúšané metódy, pokúste sa nájsť vylepšené riešenia vzhľadom na vstupné dáta. 5. Popíšte získané výsledky experimentov. Zdroje: 1. Tong, H., Li, M., Zhang, H., & Zhang, C. (2004, June). Blur detection for digital images using. wavelet transform. In Multimedia and Expo, 2004. ICME'04. 2004 IEEE International Conference on (Vol. 1, pp. 17-20). IEEE. 2. Pertuz, S., Puig, D., & Garcia, M. A. (2013). Analysis of focus measure operators for shape-from-focus. Pattern Recognition, 46(5), 1415-1432. 3. Šikudová, E., Černeková, Z., Benešová, V., Haladová, Z., & KUČEROVÁ, J. (2013). Počítačové videnie. Detekcia a rozpoznávanie objektov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.