24. 10. 2019  7:07 Kvetoslava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Detekcia rozmazania na obraze
Název tématu anglicky: Image blur detection
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Bukovčiková
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Zuzana Bukovčiková
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a vytvoriť systém na detekciu rozmazania obrazu. Študent si naštuduje problematiku detekcie rozmazania a na základe toho vyberie alebo navrhne metódu vhodnú na zistenie stupňa rozmazania. Tú následne porovná na zvolenej množine snímok. Metóda by mala vedieť detegovať nielen, či obraz je rozmazaný ale aj rozhodnúť, či sa jedná o rozmazanie spôsobené pohybom alebo rozostrením. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku detekcie stupňa rozmazania a rozlišovania medzi rozmazaniami. 2. Nájdite alebo vytvorte testovaciu databázu. 3. Zvoľte a vyskúšajte najčastejšie používané metódy. 4. Zhodnoťte vyskúšané metódy, pokúste sa nájsť vylepšené riešenia vzhľadom na vstupné dáta. 5. Popíšte získané výsledky experimentov. Zdroje: 1. Tong, H., Li, M., Zhang, H., & Zhang, C. (2004, June). Blur detection for digital images using. wavelet transform. In Multimedia and Expo, 2004. ICME'04. 2004 IEEE International Conference on (Vol. 1, pp. 17-20). IEEE. 2. Pertuz, S., Puig, D., & Garcia, M. A. (2013). Analysis of focus measure operators for shape-from-focus. Pattern Recognition, 46(5), 1415-1432. 3. Šikudová, E., Černeková, Z., Benešová, V., Haladová, Z., & KUČEROVÁ, J. (2013). Počítačové videnie. Detekcia a rozpoznávanie objektov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.