21. 10. 2019  13:25 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Detekcia rozmazania na obraze
Názov témy anglicky: Image blur detection
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Bukovčiková
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Zuzana Bukovčiková
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a vytvoriť systém na detekciu rozmazania obrazu. Študent si naštuduje problematiku detekcie rozmazania a na základe toho vyberie alebo navrhne metódu vhodnú na zistenie stupňa rozmazania. Tú následne porovná na zvolenej množine snímok. Metóda by mala vedieť detegovať nielen, či obraz je rozmazaný ale aj rozhodnúť, či sa jedná o rozmazanie spôsobené pohybom alebo rozostrením. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku detekcie stupňa rozmazania a rozlišovania medzi rozmazaniami. 2. Nájdite alebo vytvorte testovaciu databázu. 3. Zvoľte a vyskúšajte najčastejšie používané metódy. 4. Zhodnoťte vyskúšané metódy, pokúste sa nájsť vylepšené riešenia vzhľadom na vstupné dáta. 5. Popíšte získané výsledky experimentov. Zdroje: 1. Tong, H., Li, M., Zhang, H., & Zhang, C. (2004, June). Blur detection for digital images using. wavelet transform. In Multimedia and Expo, 2004. ICME'04. 2004 IEEE International Conference on (Vol. 1, pp. 17-20). IEEE. 2. Pertuz, S., Puig, D., & Garcia, M. A. (2013). Analysis of focus measure operators for shape-from-focus. Pattern Recognition, 46(5), 1415-1432. 3. Šikudová, E., Černeková, Z., Benešová, V., Haladová, Z., & KUČEROVÁ, J. (2013). Počítačové videnie. Detekcia a rozpoznávanie objektov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.