Jul 23, 2019   7:42 p.m. Oľga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Odstránenie rozmazania na obraze
Title of topic in English: Image deblurring
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Bukovčiková
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Zuzana Bukovčiková
Summary: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a vytvoriť systém na odstránenie rozmazania obrazu. Študent si naštuduje problematiku detekcie a odstraňovania rozmazania a na základe toho vyberie alebo navrhne metódu vhodnú na odstránenie rozmazania z obrazu. Tú následne porovná na zvolenej množine snímok. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku detekcie a odstránenia rozmazania. 2. Nájdite alebo vytvorte testovaciu databázu. 3. Zvoľte a vyskúšajte najčastejšie používané metódy. 4. Zhodnoťte vyskúšané metódy, pokúste sa nájsť vylepšené riešenia vzhľadom na vstupné dáta. 5. Popíšte získané výsledky experimentov. Zdroje: 1.Al-Ameen, Z., Sulong, G., Johar, M. G. M., Verma, N., Kumar, R., Dachyar, M., ... & Singh, S. (2012). A comprehensive study on fast image deblurring techniques. International Journal of Advanced Science and Technology, 44. 2.Pertuz, S., Puig, D., & Garcia, M. A. (2013). Analysis of focus measure operators for shape-from-focus. Pattern Recognition, 46(5), 1415-1432. 3. Šikudová, E., Černeková, Z., Benešová, V., Haladová, Z., & KUČEROVÁ, J. (2013). Počítačové videnie. Detekcia a rozpoznávanie objektov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.