17. 9. 2019  22:17 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Odstránenie rozmazania na obraze
Názov témy anglicky: Image deblurring
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Bukovčiková
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Zuzana Bukovčiková
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a vytvoriť systém na odstránenie rozmazania obrazu. Študent si naštuduje problematiku detekcie a odstraňovania rozmazania a na základe toho vyberie alebo navrhne metódu vhodnú na odstránenie rozmazania z obrazu. Tú následne porovná na zvolenej množine snímok. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku detekcie a odstránenia rozmazania. 2. Nájdite alebo vytvorte testovaciu databázu. 3. Zvoľte a vyskúšajte najčastejšie používané metódy. 4. Zhodnoťte vyskúšané metódy, pokúste sa nájsť vylepšené riešenia vzhľadom na vstupné dáta. 5. Popíšte získané výsledky experimentov. Zdroje: 1.Al-Ameen, Z., Sulong, G., Johar, M. G. M., Verma, N., Kumar, R., Dachyar, M., ... & Singh, S. (2012). A comprehensive study on fast image deblurring techniques. International Journal of Advanced Science and Technology, 44. 2.Pertuz, S., Puig, D., & Garcia, M. A. (2013). Analysis of focus measure operators for shape-from-focus. Pattern Recognition, 46(5), 1415-1432. 3. Šikudová, E., Černeková, Z., Benešová, V., Haladová, Z., & KUČEROVÁ, J. (2013). Počítačové videnie. Detekcia a rozpoznávanie objektov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.