Sep 19, 2019   8:34 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Teoretické štúdium lipofility fenolov
Title of topic in English: Theoretical study of the lipophilicity of phenols
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Ján Matúška, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Mgr. Ján Matúška, PhD.
Summary: Široké využitie fenolov v priemysle a farmakológií podnecuje intenzívne štúdium ich fyzikálnych a chemických vlastností. Medzi vlastnosti, z ktorých sa neskôr odvodzuje množstvo ďalších parametrov, patrí lipofilita. Porovnáva rozpustnosť látky v polárnych a nepolárnych rozpúšťadlách. Predpovedať hodnoty lipofility je možné analýzou Gibbsovej energie rozpúšťania sa fenolov v študovaných rozpúšťadlách. Teoretické určenie Gibbsovej energie je založené na štatistickom spracovaní veľkého množstva možných priebehov reakcie. Náročnosť uvedeného výpočtového postupu sa zníži použitím molekulovej mechaniky na popis priebehu reakcie. Molekulová mechanika používa na popis dejov klasickú fyziku. Kľúčový je popis vzájomného pôsobenia atómov pomocou silového poľa. Práca je zameraná na oboznámenie sa s programovým balíkom TINKER, v ktorom sú implementované všetky uvedené metódy a postupy. Získané údaje sa porovnajú s experimentálnymi hodnotami ako aj inými metódami výpočtu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.