Sep 16, 2019   12:30 p.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Výpočet účinného prierezu zrážky berýliového klastra s atómom berýlia metódami molekulovej dynamiky
Title of topic in English: Molecular dynamics calculation of the cross section of the beryllium cluster collision with the beryllium atom
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Ján Matúška, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Mgr. Ján Matúška, PhD.
Summary: Berýlium je zvažovaný ako vnútorná stena fúzneho reaktora. Jeho vlastnosti a interakcie sú preto predmetom intenzívneho výskumu. Znalosť tvorby, zániku a životnosti berýliových klastrov je nevyhnutná pre pochopenie rýchlosti opotrebenia steny reaktora ako aj pre stanovenie energetických strát. Výpočtová nenáročnosť molekulovej dynamiky umožňuje analýzu správania sa veľkého množstva zrážok. Analýzou priebehu zrážok môžeme určiť nielen veľkosť výsledného účinného prierezu, ale aj jeho závislosť na rýchlosti zrážky. Získané údaje nám umožnia predpovedať rýchlosť vzniku klastrov v podmienkach fúzneho reaktora. Práca je zameraná na oboznámenie sa so základnými pojmemi v molekulovej dynamike ako aj základnými postupmi používanými pri výpočtoch účinných prierezov a rýchlostných konštánt.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.