17. 10. 2019  12:43 Hedviga
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Výpočet účinného prierezu zrážky berýliového klastra s atómom berýlia metódami molekulovej dynamiky
Název tématu anglicky: Molecular dynamics calculation of the cross section of the beryllium cluster collision with the beryllium atom
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Mgr. Ján Matúška, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Mgr. Ján Matúška, PhD.
Abstrakt: Berýlium je zvažovaný ako vnútorná stena fúzneho reaktora. Jeho vlastnosti a interakcie sú preto predmetom intenzívneho výskumu. Znalosť tvorby, zániku a životnosti berýliových klastrov je nevyhnutná pre pochopenie rýchlosti opotrebenia steny reaktora ako aj pre stanovenie energetických strát. Výpočtová nenáročnosť molekulovej dynamiky umožňuje analýzu správania sa veľkého množstva zrážok. Analýzou priebehu zrážok môžeme určiť nielen veľkosť výsledného účinného prierezu, ale aj jeho závislosť na rýchlosti zrážky. Získané údaje nám umožnia predpovedať rýchlosť vzniku klastrov v podmienkach fúzneho reaktora. Práca je zameraná na oboznámenie sa so základnými pojmemi v molekulovej dynamike ako aj základnými postupmi používanými pri výpočtoch účinných prierezov a rýchlostných konštánt.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.