Sep 22, 2019   7:41 a.m. Móric
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza zastúpenia vybraných sfingolipidov u rôznych typov rakovinových buniek
Title of topic in English: Analysis of the presence of selected sphingolipids in different types of cancer cells
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Summary: Úloha sfingolipidov je v regulácii množstva bunkových procesov. Zmena v zastúpení alebo množstve sfingolipidov v bunke rozhoduje o jej ďalšom osude a určuje či bunke prežije alebo umrie niektorým zo spôsobov bunkovej smrti. Prežitie bunky však môže byť v niektorých prípadoch nežiadúce, najmä ak ide o bunky rakovinové. Cieľom práce bude študovať odlišnosti v zastúpení vybraných sfingolipidov u viacerých typov nádorových bunkových línií.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-BBT Biochemistry and Biomedical Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.