25. 8. 2019  9:23 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza zastúpenia vybraných sfingolipidov u rôznych typov rakovinových buniek
Názov témy anglicky: Analysis of the presence of selected sphingolipids in different types of cancer cells
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Abstrakt: Úloha sfingolipidov je v regulácii množstva bunkových procesov. Zmena v zastúpení alebo množstve sfingolipidov v bunke rozhoduje o jej ďalšom osude a určuje či bunke prežije alebo umrie niektorým zo spôsobov bunkovej smrti. Prežitie bunky však môže byť v niektorých prípadoch nežiadúce, najmä ak ide o bunky rakovinové. Cieľom práce bude študovať odlišnosti v zastúpení vybraných sfingolipidov u viacerých typov nádorových bunkových línií.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-BBT biochémia a biomedicínske technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.