Sep 22, 2019   3:32 a.m. Móric
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Účinok ceramidov s krátkym acylovým reťazcom na bunky akútnej lymfoblastovej leukémie
Title of topic in English: The Effect of Short Acyl Chain Ceramides on Acute Lymphoblastic Leukemia Cells
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Summary: V metabolizme sfingolipidov má ceramid ústredné postavenie. Bolo dokázané, že zvýšená koncentrácia ceramidu je zodpovedná za spustenie programovanej bunkovej smrti, ktorej sa však rezistentné nádorové bunky dokážu vyhnúť zvýšenou premenou ceramidu na fosforylované resp., glykozylované metabolity. V práci bude študovaný vplyv extracelulárnych ceramidov s krátkym acylovým reťazcom na bunky akútnej lymfoblastovej leukémie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-BIOT Biotechnology-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.