21. 11. 2019  14:29 Elvíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Volumetrické porovnanie in vivo a ex vivo MR obrazov hipokamálnych regiónov potkanieho mozgu v animálnom modeli neurodegeneráce a príslušnej terapii
Název tématu anglicky: Comparison in vivo and ex vivo MR images by volumetry in hippocampal regions of rat brains during the animal model of neurodegeneration and therapy.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Abstrakt: Anatomické a morfologické obrazy získané pomocou magnetickej rezonancie majú oveľa kvalitnejšie priestorové rozlíšenie a citlivosť jednotlivých regiónov mozgu v prípade merania post mortnem v porovnaní s in vivo MRI meraniami. Predmetom diplomovej práce bude porovnávacia analýza in vivo a ex vivo MRI dát v súvislosti s kvantitatívnou volumetrickou analýzou, pomocou ktorej kvantifiujeme objem jednotlivých regiónov mozgu, v našom prípade by sa jednalo o región hipokampu. Cieľom práce je zistiť, či zmeny objemu hipokampu pri modelovanej neurodegenerácii a následnej terapii je možné kvantifikovať s menšou experimentálnou chybou v prípade mozgov post mortnem v porovnaní s in vivo MRI meraniami.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANACH analytická chémia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.