Jan 28, 2020   12:31 p.m. Alfonz
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Volumetrické porovnanie in vivo a ex vivo MR obrazov hipokamálnych regiónov potkanieho mozgu v animálnom modeli neurodegeneráce a príslušnej terapii
Title of topic in English: Comparison in vivo and ex vivo MR images by volumetry in hippocampal regions of rat brains during the animal model of neurodegeneration and therapy.
State of topic: approved (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Centrálne laboratóriá FCHPT - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Summary: Anatomické a morfologické obrazy získané pomocou magnetickej rezonancie majú oveľa kvalitnejšie priestorové rozlíšenie a citlivosť jednotlivých regiónov mozgu v prípade merania post mortnem v porovnaní s in vivo MRI meraniami. Predmetom diplomovej práce bude porovnávacia analýza in vivo a ex vivo MRI dát v súvislosti s kvantitatívnou volumetrickou analýzou, pomocou ktorej kvantifiujeme objem jednotlivých regiónov mozgu, v našom prípade by sa jednalo o región hipokampu. Cieľom práce je zistiť, či zmeny objemu hipokampu pri modelovanej neurodegenerácii a následnej terapii je možné kvantifikovať s menšou experimentálnou chybou v prípade mozgov post mortnem v porovnaní s in vivo MRI meraniami.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-TCHEM Technical ChemistryI-TCHEM-ANACH analytická chémia

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.