22. 9. 2019  20:58 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv inhibítorov metabolizmu sfingolipidov na leukemické bunky
Názov témy anglicky: The effect of inhibitors of sphingolipid metabolism on leukemic cells
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Abstrakt: Metabolizmus sfingolipidov v bunkách môže v závislosti od situácie a vplyvu okolitého prostredia rozhodovať o osude bunky. Vhodným zásahom do sfingolipidového metabolizmu by bolo možné bunku nasmerovať buď k prežitiu alebo k smrti. V práci bude študovaný vplyv vybraných inhibítorov metabolizmu sfingolipidov na leukemické bunky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BIOT biotechnológia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.