25. 8. 2019  5:12 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti inhibície P-glykoproteínu v leukemických bunkách
Názov témy anglicky: Possibilities of P-glycoprotein inhibition in leukemia cells
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Abstrakt: P-glykoproteín predstavuje jednu z najväčších prekážok pri liečbe rakoviny. Tento proteín patrí do rodiny ABC-transportérov a jeho úlohou je chrániť bunku pred účinkom rôznych chemikálií, vrátané cytotoxických látok využívaných pro chemoterapii. Inhibícia jeho aktivity pomocou vhodného inhibítora môže pomôcť pri úspešnej liečbe nádorových ochorení. Cieľom práce bude sledovať účinok vybraných látok na transportnú aktivitu P-glykoproteínu exprimovaného u leukemických buniek.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BIOT biotechnológia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.