Sep 19, 2019   6:50 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Možnosti inhibície P-glykoproteínu v leukemických bunkách
Title of topic in English: Possibilities of P-glycoprotein inhibition in leukemia cells
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Summary: P-glykoproteín predstavuje jednu z najväčších prekážok pri liečbe rakoviny. Tento proteín patrí do rodiny ABC-transportérov a jeho úlohou je chrániť bunku pred účinkom rôznych chemikálií, vrátané cytotoxických látok využívaných pro chemoterapii. Inhibícia jeho aktivity pomocou vhodného inhibítora môže pomôcť pri úspešnej liečbe nádorových ochorení. Cieľom práce bude sledovať účinok vybraných látok na transportnú aktivitu P-glykoproteínu exprimovaného u leukemických buniek.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-BIOPOT Biotechnology and Food Technology-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.