Oct 18, 2019   7:25 a.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Lokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia in vivo spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácie
Title of topic in English: Localized 1H MRS and quantificatins in vivo spectra by jMRUI softwere in rat brains in the animal model of neurodegeneration
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Centrálne laboratóriá FCHPT - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Summary: Lokalizovanou 1H MRS budeme študovať a kvantifikovať koncentrácie dôležitých nízkomolekulových metabolitov vo vybranom objeme mozgu, hipokampus a cortex u experimentálneho zvieraťa, potkana pri modelovanej patológii neurodegeneračnej choroby, demencie Alzhemerovho typu. Hľadáme vhodné 1H MRS biomarkery mozgových patológií, poznanie ktorých je dôležité pre aplikovanie správnej terapie. Cieľom práce je aj zistenie, či tieto biomarkery reflektujú príslušnú terapiu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.