20. 7. 2019  1:30 Iľja
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Štúdium interakcie katelicidínu LL37 s baktériami pomocou elektrochemických metód
Název tématu anglicky: Study of the interaction of cathelicidin LL37 with bacteria by means of electrochemical methods.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Abstrakt: Katelicidín (peptid, LL-37) je telu vlastný antimikrobiálny peptid („prirodzené antibiotikum“), ktorý má široké spektrum antimikrobiálnej aktivity. Cieľom tejto práce bude sledovanie interakcie tohto peptidu s modelovými bakteriálnymi kmeňmi pomocou vybraných elektrochemických metód.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-CHTI chemické technológie-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.