19. 9. 2019  19:18 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Štúdium interakcie katelicidínu LL37 s baktériami pomocou elektrochemických metód
Názov témy anglicky: Study of the interaction of cathelicidin LL37 with bacteria by means of electrochemical methods.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Abstrakt: Katelicidín (peptid, LL-37) je telu vlastný antimikrobiálny peptid („prirodzené antibiotikum“), ktorý má široké spektrum antimikrobiálnej aktivity. Cieľom tejto práce bude sledovanie interakcie tohto peptidu s modelovými bakteriálnymi kmeňmi pomocou vybraných elektrochemických metód.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHTI chemické technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.