25. 8. 2019  22:34 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Kvantovo-chemické štúdium antioxidantov
Názov témy anglicky: Quantum chemical study of the antioxiidants
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Puškárová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ingrid Puškárová, PhD.
Abstrakt: Obsahom práce je hľadanie vzájomných súvislosti medzi molárnou antioxidačnou účinnosťou (AEM) a ich geometrickými a energetickými parametrami antioxidantov na báze substituovaných difenylamínov metódami teoretickej chémie. Študent získa skúsenosti s vyhodnocovaním dát, ako aj s programami na zobrazovanie štruktúr molekúl.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.