22. 10. 2020  22:46 Sergej
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Bezdrôtová sieť snímačov
Název tématu anglicky:
Wireless Sensor Network
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Ing. Martin Kalúz, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom práce je využitie potenciálu rádiových modulov XBee pre vytvorenie modulárnej siete snímačov, ktoré budú využiteľné v laboratórnych podmienkach. Každý bezdrôtový snímač bude pozostávať zo senzora, rádiového modulu, programovateľného mikropočítača a zdroja elektrickej energie. Po aktivácii sa snímač automaticky pripojí do existujúcej Xbee siete a bude k dispozícii pre meranie zo vzdialeného počítača. Práca zahŕňa aj vytvorenie programovej vrstvy pre užívateľa, ktorá bude vytvorená v prostredí MATLAB a konfiguračného nástroja pre registráciu snímačov do siete. Požiadavky na uchádzača: 1. pokročilé znalosti jazykov MATLAB, Python, Arduino/C 2. technické zručnostiOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.