Nov 21, 2019   9:56 p.m. Elvíra
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Bezdrôtová sieť snímačov
Title of topic in English: Wireless Sensor Network
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Kalúz, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Martin Kalúz, PhD.
Summary: Cieľom práce je využitie potenciálu rádiových modulov XBee pre vytvorenie modulárnej siete snímačov, ktoré budú využiteľné v laboratórnych podmienkach. Každý bezdrôtový snímač bude pozostávať zo senzora, rádiového modulu, programovateľného mikropočítača a zdroja elektrickej energie. Po aktivácii sa snímač automaticky pripojí do existujúcej Xbee siete a bude k dispozícii pre meranie zo vzdialeného počítača. Práca zahŕňa aj vytvorenie programovej vrstvy pre užívateľa, ktorá bude vytvorená v prostredí MATLAB a konfiguračného nástroja pre registráciu snímačov do siete. Požiadavky na uchádzača: 1. pokročilé znalosti jazykov MATLAB, Python, Arduino/C 2. technické zručnostiLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AICHP Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.