26. 10. 2020  3:48 Demeter
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Bezdrôtová sieť snímačov
Názov témy anglicky:
Wireless Sensor Network
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - ÚIAM FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom práce je využitie potenciálu rádiových modulov XBee pre vytvorenie modulárnej siete snímačov, ktoré budú využiteľné v laboratórnych podmienkach. Každý bezdrôtový snímač bude pozostávať zo senzora, rádiového modulu, programovateľného mikropočítača a zdroja elektrickej energie. Po aktivácii sa snímač automaticky pripojí do existujúcej Xbee siete a bude k dispozícii pre meranie zo vzdialeného počítača. Práca zahŕňa aj vytvorenie programovej vrstvy pre užívateľa, ktorá bude vytvorená v prostredí MATLAB a konfiguračného nástroja pre registráciu snímačov do siete. Požiadavky na uchádzača: 1. pokročilé znalosti jazykov MATLAB, Python, Arduino/C 2. technické zručnostiObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.