Oct 20, 2019   10:27 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh riadiaceho systému pre pasterizačný proces
Title of topic in English: Design of Control System for Pasteurization Process
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Kalúz, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Martin Kalúz, PhD.
Summary: Cieľom práce je navrhnúť komplexný riadiaci systém pre pasterizačnú procesnú prevádzku. Práca bude realizovaná na laboratórnej procesnej stanici Armfield Process Control Trainer PCT23. Procesnú stanicu bude nutné vhodným spôsobom pripojiť k riadiacemu hardvéru, ktorý bude zastúpený modulmi a programovateľnými logickými regulátormi (PLC) produktovej rady Siemens Simatic S7-1200. Programová logika pre PLC bude riadiť ako spojité procesné slučky, tak aj sekvenčné vykonávanie jednotlivých výrobných fáz pasterizácie. Riadiaci systém bude následne rozšírený o operátorské rozhranie (HMI), ktoré bude poskytovať možnosť monitorovať a ovládať technologický proces. Požiadavky na uchádzača: 1. Pokročilé znalosti práce s PLC 2. Pokročilé znalosti z procesnej identifikácie a riadenia 3. Základné znalosti elektrotechniky 4. Základné znalosti návrhu a tvorby HMILimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AICHP Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.