21. 8. 2019  20:49 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh riadiaceho systému pre pasterizačný proces
Názov témy anglicky: Design of Control System for Pasteurization Process
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Kalúz, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - ÚIAM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Kalúz, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť komplexný riadiaci systém pre pasterizačnú procesnú prevádzku. Práca bude realizovaná na laboratórnej procesnej stanici Armfield Process Control Trainer PCT23. Procesnú stanicu bude nutné vhodným spôsobom pripojiť k riadiacemu hardvéru, ktorý bude zastúpený modulmi a programovateľnými logickými regulátormi (PLC) produktovej rady Siemens Simatic S7-1200. Programová logika pre PLC bude riadiť ako spojité procesné slučky, tak aj sekvenčné vykonávanie jednotlivých výrobných fáz pasterizácie. Riadiaci systém bude následne rozšírený o operátorské rozhranie (HMI), ktoré bude poskytovať možnosť monitorovať a ovládať technologický proces. Požiadavky na uchádzača: 1. Pokročilé znalosti práce s PLC 2. Pokročilé znalosti z procesnej identifikácie a riadenia 3. Základné znalosti elektrotechniky 4. Základné znalosti návrhu a tvorby HMIObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.