25. 8. 2019  9:38 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Gumárske zmesi pre gumokovové hydraulické silentbloky.
Názov témy anglicky: Rubber blends for rubber-metal hydraulic bushings.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Abstrakt: 1. Vyhodnotenie vplyvu typu kaučuku a zloženia vulkanizačného systému na reologické vlastnosti zmesí. 2. Vplyv typu kaučuku a zloženia vulkanizačného systému na sieťovú hustotu, napučiavanie v rôznych kvapalinách a mechanické vlastnosti vulkanizátov. Konzultant práce:Ing. Marek Stach, PhD., BOGE Elastmetall Slovakia a.s., TrnavaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.