18. 8. 2019  4:54 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Navrhovanie simulinkovej schémy cez Internet
Názov témy anglicky: Designing simulink scheme via the Internet
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - ÚIAM FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Abstrakt: Cieľom tejto práce je vytvorenie webovej aplikácie, ktorá umožní užívateľovi vytvárať jednoduchú schému v okne webového prehliadača. Po vykreslení a následnom uložení vygeneruje schému pre program Simulink vo formáte slx.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.