Sep 15, 2019   6:44 p.m. Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Katalytická oxidácia furfuralu
Title of topic in English: Catalytic Oxidation of Furfural
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Soták, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Tomáš Soták, PhD.
Summary: V práci sa spracujú literárne poznatky o príprave furfuralu a možnostiach jeho premeny na dôležité organické látky. Hlavné zameranie bude na prípravu kyseliny maleínovej príp. iných typov kyselín oxidáciou furfuralu v kvapalnej fáze v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.