20. 8. 2019  21:09 Anabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Oxidácia furfuralu v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov
Názov témy anglicky: Oxidation of Furfural in the Presence of Heterogeneous Catalysts
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Tomáš Soták, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Tomáš Soták, PhD.
Abstrakt: Práca sa zameria na literárnu rešerš v oblasti oxidácie furfuralu ako aj možnosti využitia furfuralu na priemyselne významné produkty. Rôzne typy nanoštruktúrovaných katalyzátorov hlavne na báze železa sa budú študovať v procese oxidácie furfuralu v kvapalnej fáze so zameraním na kyselinu maleínovú príp. iné typy organických kyselín.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHTI chemické technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.