Sep 21, 2019   6:39 a.m. Matúš
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Pozičné riadenie mechanizmu prevodky autonómneho vozidla
Title of topic in English: Position Controller for Steering Mechanism of Autonomous Vehicle
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Kalúz, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Martin Kalúz, PhD.
Summary: Cieľom projektu je navrhnúť vhodný regulátor pre ovládanie pohybu mechanizmu prevodky riadenia. Prevodka riadenia prenáša rútiaci moment elektromotora na lineárny pohyb riadiacich tyčí kolies a tým zabezpečuje zatáčanie vozidla. Práca bude realizovaná ako simulačne s využitím matematického modelu, tak aj prakticky na reálnom mechanizme prevodky. Hlavnou úlohou práce je zabezpečiť rýchle a precízne riadenie uhla vychýlenia kolies na žiadanú hodnotu bez preregulovania. Práca je realizovaná ako čiastková úloha riešenia projektu autonómnej formule univerzitného tímu STUBA Green Team.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-AIMCHP Automation, Information Engineering and Management in Chemistry and Food Industry-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.