22. 8. 2019  3:15 Tichomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Pozičné riadenie mechanizmu prevodky autonómneho vozidla
Názov témy anglicky: Position Controller for Steering Mechanism of Autonomous Vehicle
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Kalúz, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - ÚIAM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Kalúz, PhD.
Abstrakt: Cieľom projektu je navrhnúť vhodný regulátor pre ovládanie pohybu mechanizmu prevodky riadenia. Prevodka riadenia prenáša rútiaci moment elektromotora na lineárny pohyb riadiacich tyčí kolies a tým zabezpečuje zatáčanie vozidla. Práca bude realizovaná ako simulačne s využitím matematického modelu, tak aj prakticky na reálnom mechanizme prevodky. Hlavnou úlohou práce je zabezpečiť rýchle a precízne riadenie uhla vychýlenia kolies na žiadanú hodnotu bez preregulovania. Práca je realizovaná ako čiastková úloha riešenia projektu autonómnej formule univerzitného tímu STUBA Green Team.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.