16. 6. 2019  19:21 Blanka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zníženie ekonomických strát v procese monitoringu únikov stlačeného vzduchu
Názov témy anglicky: The economic loss reduction in the process of monitoring of compressed air leakage
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií - ÚM OUP REK
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa bude zaoberať návrhom postupov a metód na elimináciu únikov stlačeného vzduchu. Študent nameria úniky stlačeného vzduchu v samotnom výrobnom procese konkrétneho podniku za účelom odhalenia ekonomických strát. Z ekonomického hľadiska sa pridá aj zameranie na návratnosť investícií do prevencie podniku pred únikom stlačeného vzduchu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.