19. 8. 2019  6:09 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Elektronický systém evidencie majetku s využitím čiarových a QR kódov
Názov témy anglicky: Electronic System for Property Records using Barcodes and QR Codes
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Kalúz, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - ÚIAM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Kalúz, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť a realizovať elektronický systém, ktorý bude slúžiť na evidenciu majetku, pričom jeho primárne zameranie bude evidencia kníh. Súčasťou systému bude prenosný skener čiarových a QR kódov, ktorý bude nutné navrhnúť, vyrobiť a naprogramovať. Ďalšími časťami systému budú softvér pre generovanie kódov pre skener, komunikačná vrstva pre posielanie a výber údajov z databázy, a ich prepojenie s existujúcim systémom elektronickej evidencie kníh. Požiadavky na uchádzača: 1. Pokročilé znalosti programovania mikropočítačov 2. Základné znalosti elektrotechniky 3. Pokročilé znalosti z PHP, Python, MySQLObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.