Oct 18, 2019   10:55 p.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Elektronický systém evidencie majetku s využitím čiarových a QR kódov
Title of topic in English: Electronic System for Property Records using Barcodes and QR Codes
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Kalúz, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Martin Kalúz, PhD.
Summary: Cieľom práce je navrhnúť a realizovať elektronický systém, ktorý bude slúžiť na evidenciu majetku, pričom jeho primárne zameranie bude evidencia kníh. Súčasťou systému bude prenosný skener čiarových a QR kódov, ktorý bude nutné navrhnúť, vyrobiť a naprogramovať. Ďalšími časťami systému budú softvér pre generovanie kódov pre skener, komunikačná vrstva pre posielanie a výber údajov z databázy, a ich prepojenie s existujúcim systémom elektronickej evidencie kníh. Požiadavky na uchádzača: 1. Pokročilé znalosti programovania mikropočítačov 2. Základné znalosti elektrotechniky 3. Pokročilé znalosti z PHP, Python, MySQLLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AICHP Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.