Oct 24, 2019   6:22 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Komplexné zlúčeniny prechodných kovov so Schiffovými zásadami odvodenými od 4-aminoantipyrínu
Title of topic in English: Transition metal complexes with Schiff bases derived from 4-aminoantipyrine
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Mario Izakovič, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Chemistry - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Mario Izakovič, PhD.
Summary: 4-aminoantipyrín (skr. 4-AAP) [syst. názov: 4-amino-1,5-dimetyl-2-fenyl-1H-pyrazol-3(2H)-ón)] patrí do skupiny pyrazolónových nesteroidných antiflogistík s analgetickými, antipyretickými a protizápalovými účinkami. Cieľom teoretickej časti bakalárskej práce je spracovať literárnu rešerš z oblasti Schiffových zásad odvodených od 4-AAP a prípravy ich komplexných zlúčenín s iónmi prechodných kovov. V experimentálnej časti práce budú kondenzačnými reakciami 4-AAP s vybranými aldehydmi alebo ketónmi pripravované 4-AAP Schiffove zásady – ligandy pre prípravu komplexných zlúčenín. Pripravené ligandy a komplexné zlúčeniny vybraných iónov prechodných kovov so 4-AAP Schiffovými zásadami budú charakterizované infračervenou a elektrónovou absorpčnou spektroskopiou. V prípade prípravy vhodných monokryštálov komplexných zlúčenín, bude ich štruktúra riešená RTG štruktúrnou analýzou.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.