17. 8. 2019  20:19 Milica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Komplexné zlúčeniny prechodných kovov so Schiffovými zásadami odvodenými od 4-aminoantipyrínu
Názov témy anglicky: Transition metal complexes with Schiff bases derived from 4-aminoantipyrine
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Mario Izakovič, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Mario Izakovič, PhD.
Abstrakt: 4-aminoantipyrín (skr. 4-AAP) [syst. názov: 4-amino-1,5-dimetyl-2-fenyl-1H-pyrazol-3(2H)-ón)] patrí do skupiny pyrazolónových nesteroidných antiflogistík s analgetickými, antipyretickými a protizápalovými účinkami. Cieľom teoretickej časti bakalárskej práce je spracovať literárnu rešerš z oblasti Schiffových zásad odvodených od 4-AAP a prípravy ich komplexných zlúčenín s iónmi prechodných kovov. V experimentálnej časti práce budú kondenzačnými reakciami 4-AAP s vybranými aldehydmi alebo ketónmi pripravované 4-AAP Schiffove zásady – ligandy pre prípravu komplexných zlúčenín. Pripravené ligandy a komplexné zlúčeniny vybraných iónov prechodných kovov so 4-AAP Schiffovými zásadami budú charakterizované infračervenou a elektrónovou absorpčnou spektroskopiou. V prípade prípravy vhodných monokryštálov komplexných zlúčenín, bude ich štruktúra riešená RTG štruktúrnou analýzou.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.