18. 10. 2019  0:48 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Samozničujúce luminogénne substráty beta-laktamáz ako detektory MDR
Názov témy anglicky: Self-immolating luminogenic substrates of beta-lactamases as detectors of multidrug resistence
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Matej Babjak, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Matej Babjak, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je vypracovať literárnu rešerš v danej oblasti a zapojiť sa v laboratóriu do syntetickej prípravy novej generácie luminogénnych a fluorogénnych substrátov cefemáz a karbapenemáz ako indikačných nástrojov v medicíne a life-science aplikáciách.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.