Oct 19, 2019   2:21 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Príprava a transformácie bioaktívnych furoindolizidinolov
Title of topic in English: Preparation and transformation of bioactive furoindolizidinols
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Peter Šafař, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Peter Šafař, CSc.
Summary: Príprava neprírodných epimérov a modifikovaných štruktúrnych analógov indolizidínových alkaloidov (indolizidinolov) má veľký význam nielen z hľadiska metodiky organickej syntézy, ale aj pre zistenie, že biologická aktivita týchto derivátov sa výrazne mení v závislosti od počtu, polohy a stereochémie hydroxylových skupín na indolizidínovom skelete. Cenným zdrojom enantiomérne čistých východiskových látok je komerčne dostupná aminokyselina: kyselina L - glutámová. U pripravených tetrahydrofuro-indolizidinolov sa bude študovať ich možnosť transformácie na nové substituované indolizidíndioly.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.