21. 8. 2019  17:31 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Príprava a transformácie bioaktívnych furoindolizidinolov
Názov témy anglicky: Preparation and transformation of bioactive furoindolizidinols
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Šafař, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Šafař, CSc.
Abstrakt: Príprava neprírodných epimérov a modifikovaných štruktúrnych analógov indolizidínových alkaloidov (indolizidinolov) má veľký význam nielen z hľadiska metodiky organickej syntézy, ale aj pre zistenie, že biologická aktivita týchto derivátov sa výrazne mení v závislosti od počtu, polohy a stereochémie hydroxylových skupín na indolizidínovom skelete. Cenným zdrojom enantiomérne čistých východiskových látok je komerčne dostupná aminokyselina: kyselina L - glutámová. U pripravených tetrahydrofuro-indolizidinolov sa bude študovať ich možnosť transformácie na nové substituované indolizidíndioly.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.