Sep 22, 2019   11:50 a.m. Móric
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Katalytická konverzia etanolu na priemyselne významné monoméry
Title of topic in English: Catalytic conversion of ethanol to industrially important monomers
State of topic: approved (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Blažej Horváth, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Blažej Horváth, PhD.
Summary: Doplnenie literárnej rešerše so zameraním na najnovšiu odbornú literatúru. Príprava dehydrogenačných a dehydratačných katalyzátorov. Štúdium konverzie etanolu v jednolôžkovom a dvojlôžkovom usporiadaní reaktora. Charakterizácia katalyzátorov. Kritické vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-CHTI Chemical Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.