18. 8. 2019  8:35 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Katalytická oxidácia cyklohexanónu
Názov témy anglicky: Catalytic Oxidation of Cyclohexanone
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Dana Gašparovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Dana Gašparovičová, PhD.
Abstrakt: Literárna rešerš o postupoch prípravy kyseliny adipovej, problematike oxidácie cykloalkanónov v kvapalnej fáze a postupoch prípravy dusíkom modifikovaných katalyzátorov na báze aktívneho uhlia a uhlíkovej černe. Príprava a štúdium katalytických vlastností dusíkom modifikovaných poréznych uhlíkových katalyzátorov v procese oxidácie cyklohexanónu na kyselinu adipovú. Vyhodnotenie nameraných údajov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHTI chemické technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.