Oct 20, 2019   6:23 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Ochrana kultúrneho dedičstva
Title of topic in English: Preservation of cultural heritage
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Čížová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Katarína Čížová, PhD.
Summary: Kultúrne dedičstvo predstavujú hmotné i nehmotné hodnoty kultúrneho, umeleckého, historického alebo archeologického významu. V prípade zničenia ich už nebude možné ničím a nikdy plnohodnotne nahradiť. Oblasť ochrany kultúrneho dedičstva je veľmi široká a chemik má v nej dôležitú úlohu, pozná vlastnosti materiálov, rozumie mechanizmom ich degradácie a vie navrhnúť a realizovať účinný postup konzervovania a ochrany jednotlivých objektov. Študent sa oboznámi s problematikou ochrany dedičstva, svoje poznatky bude aplikovať pri identifikácii a analýze originálnych zbierkových predmetov. Súčasťou práce bude aj interdisciplinárna spolupráca s ďalšími odborníkmi na analýzu, reštaurátormi, historikmi z pamäťových inštitúcií.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.