Sep 19, 2019   5:15 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Identifikácia a materiálová analýza neznámych objektov kultúrneho dedičstva
Title of topic in English: Identification and material analysis of unknown objects of cultural heritage
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Čížová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Katarína Čížová, PhD.
Summary: Pre zabezpečenie účinnej ochrany historických predmetov potrebujú konzervátori a reštaurátori informácie o materiálovom zložení a stupni degradácie objektov, ktoré ošetrujú. Pri identifikácii neznámych vzoriek odobratých z objektov kultúrneho dedičstva sú veľmi dôležité databázy referenčných materiálov, ktoré slúžia na porovnávanie skúmaných vzoriek s referenčnými dátami v databáze. Cieľom bakalárskej práce je rozšíriť súčasnú databázu FTIR spektier o prírodné vosky a živice, ktoré tvoria súčasť historických a umeleckých predmetov (pečate, figurálne objekty, výtvarné diela) alebo sa používajú na ich konzervovanie či reštaurovanie. Súčasťou projektu bude identifikácie neznámych vzoriek z konkrétnych historických predmetov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.