20. 8. 2019  0:23 Anabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Identifikácia a materiálová analýza neznámych objektov kultúrneho dedičstva
Názov témy anglicky: Identification and material analysis of unknown objects of cultural heritage
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Katarína Čížová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Katarína Čížová, PhD.
Abstrakt: Pre zabezpečenie účinnej ochrany historických predmetov potrebujú konzervátori a reštaurátori informácie o materiálovom zložení a stupni degradácie objektov, ktoré ošetrujú. Pri identifikácii neznámych vzoriek odobratých z objektov kultúrneho dedičstva sú veľmi dôležité databázy referenčných materiálov, ktoré slúžia na porovnávanie skúmaných vzoriek s referenčnými dátami v databáze. Cieľom bakalárskej práce je rozšíriť súčasnú databázu FTIR spektier o prírodné vosky a živice, ktoré tvoria súčasť historických a umeleckých predmetov (pečate, figurálne objekty, výtvarné diela) alebo sa používajú na ich konzervovanie či reštaurovanie. Súčasťou projektu bude identifikácie neznámych vzoriek z konkrétnych historických predmetov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.