17. 6. 2019  19:28 Adolf
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Modelovanie priehradovej konštrukcie stožiara VN
Názov témy anglicky: Modeling the dam structure of the VN mast
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Prekop, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ľubomír Prekop, PhD.
Abstrakt: Vytvorenie modelu priehradovej konštrukcie stožiara vysokého napätia. Použitie viacerých zaťažovacích stavov a ich následná analýza správania sa konštrukcie. Grafické spracovanie získaných výsledkov a ich porovnanie z hľadiska konštrukčného, statického a ekonomického.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.