23. 8. 2019  17:15 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Premena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovania
Názov témy anglicky: Transformation of different fractions of industrial wastes into fuels in process of fluid catalytic cracking
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Pavol Hudec, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Pavol Hudec, CSc.
Abstrakt: Experimentálna práca zaoberajúca sa katalytickým krakovaním rôznych kyslíkatých frakcií z biomasy, opotrebovaných olejov alebo frakcií z pyrolýzy odpadových plastov, na plynné uhľovodíky a kvapalné motorové palivá v procese FCC (fluidného katalytického krakovania). Na experimentálne testovanie sa použije laboratórny MAT (Mikro-Aktivitný Test) podľa normy ASTM 3907-92, ako katalyzátor sa použije štandardný priemyselný FCC-katalyzátor so zeolitom USY, ako aj katalyzátor s vysokým obsahom zeolitu ZSM-5.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.