29. 10. 2020  9:09 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Školské stravovanie
Názov témy anglicky:
School Meals
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. Anna Mikulajová, PhD.
Abstrakt: Teoretický projekt mapujúci požiadavky na stravovanie detí v predškolskom, resp. školskom veku, legislatívne usmernenia, normy a receptúry, ich posúdenie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VYKOZ výživa, kozmetika, ochrana zdravia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.