15. 9. 2019  18:06 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Školské stravovanie
Názov témy anglicky: School Meals
Stav témy: schválené (doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Anna Mikulajová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Anna Mikulajová, PhD.
Abstrakt: Teoretický projekt mapujúci požiadavky na stravovanie detí v predškolskom, resp. školskom veku, legislatívne usmernenia, normy a receptúry, ich posúdenie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-VYKOZxA výživa, kozmetika, ochrana zdravia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.