18. 7. 2019  15:09 Kamila
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smere
Název tématu anglicky: Design of floor structure using cast in situ one way slab
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
Abstrakt: Úlohou poslucháča je navrhnúť stropnú konštrukciu v objekte skladu výpočtovej techniky ako železobetónovú dosku nosnú v jednom smere. Poslucháč vypracuje: 1.Technickú správu 2.Statický výpočet stropnej dosky 3.Výkres tvaru a skladby stropnej konštrukcie 4.Výkresy výstužeOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.